UVOD U DRŽAVU I PRAVOŠifra artikla: 00301M

  • Cijena: 56,09 EUR 422,61 kn
  • Online cijena:50,48 EUR 380,34 kn
Dodaj u košaricu

Knjiga je dostupna i u elektronskom obliku (EBOOK) na linku:

KUPI E-KNJIGU

Lj. Mintas - Hodak, M. Rašić

ISBN: 978-953-246-246-3
Izdavač: Mate d.o.o.
Opće informacije: Meki uvez, 385 str., 16,5 x 23,5 cm
Dostupno: Da

PREGLED OSNOVNIH POJMOVA O DRŽAVI I PRAVU,  NJIHOVOJ POVIJESTI U DRŽAVAMA KOJE PREDSTAVLJAJU DVA POVIJESNO RAZLIČITA SUSTAVA PRAVA – KONTINENTALNI I SUSTAV COMMON LAW-A.

Raspored tema u knjizi slijedi ideju da čitatelji krenu od relativno poznatih činjenica kako bi postupno ulazili u teoriju države i prava. Sastoji se od tri veće cjeline: povijesnog pregleda, analize države općenito, i potom Hrvatske, te sustava prava. Raspored je uvjetovan željom da proučavanje države i prava studenti prve godine, ali i ostali zainteresirani nepravnici, započnu s povijesnim pregledom koji će im donekle biti poznat iz faze ranijeg obrazovanja. Na to se potom nadovezuje teorija države općenito pa konkretizacija uređenja vlasti u Republici Hrvatskoj. Napokon, u trećem dijelu raspravlja se o bitnim elementima pravnog sustava. Knjiga sadrži pozamašni broj činjenica, podataka, pojmova i stavova. Za studente poslovnog prava i ekonomije neophodna su također predavanja i vježbe. Iako o svakoj od obrađenih tema postoji brojna domaća i inozemna dostupna literatura, ona je u knjizi tek naznačena kako bi potakla zainteresirane na daljnje istraživanje.

U sadržajnom pristupu obradi teme „država i sustav prava” autorica se držala stavova naših najeminentnijih novijih pravnih teoretičara, prof. dr. Berislava Perića i prof. dr. Nikole Viskovića, dočim je opće povijesni razvoj država i prava Atene, Franačke/Francuske i Engleske prikazan koristeći neiscrpno znanje na tom području našeg najpoznatijeg povjesničara prava prof. dr. Šefka Kurtovića.

Kako se u kasnijem dijelu knjige obrađuje ustavno uređenje Republike Hrvatske, bilo je logično da se u povijesnom prikazu izlože tek osnovne crte hrvatske pravne povijesti koje su poveznica s našim današnjim državnim i pravnim poretkom. Kratka novija državnopravna povijest Hrvatske temelji se na iscrpnim istraživanjima i saznanjima našeg istaknutog pravnog povjesničara prof. dr. Dalibora Čepule. Smatrajući da je svakom građaninu, a ponajprije poslovnom pravniku, nužno osnovno znanje o ustavnom uređenju vlastite države, ukratko je analiziran Ustav Republike Hrvatske, napose onaj njegov dio koji se tiče ustroja vlasti, ljudskih prava te lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Kratki sadržaj:

Povijest države i prava: Teorije i povijest Franačke, Teorija i povijest Engleske, Francuska država i pravo, Najnovija državnopravna povijest Republike Hrvatske
Teorije o pravu
Država kao predmet prava
Ustavno uređenje Republike Hrvatske i uloga neovisnih regulatora tržišta u RH
Sustav prava
Ustav RH

Ljerka Mintas - Hodak doktorirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Profesorica je na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa (ZŠEM) te prodekanica i predstojnica Katedre pravnih predmeta na ZŠEM-u od njegova osnutka 2002. godine Uz kolegij „Uvod u Europsku uniju”, koji je i osmislila za potrebe studenata ZŠEM-a, predaje i predmet „Pravno okružje poslovanja” . Dosada je objavila više znanstvenih i stručnih radova iz raznih područja prava te 2004. godine uredila prvi udžbenik na hrvatskom jeziku za upoznavanje s osnovama Europske unije i njenom pravnom stečevinom, a pod naslovom „Uvod u Europsku uniju”.

Mario Rašić, mag. iur. Akademski naziv magistar prava magna cum laude stekao je početkom 2015. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao prvi u generaciji. Osvojio je Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu za svoj znanstveni rad pod nazivom „Povijest i primjena kaznenopravnih instituta pomilovanja i amnestije” pod mentorstvom prof. dr. sc. Lea Cvitanovića. Tijekom studija dvije akademske godine obnašao je dužnost demonstratora na Katedri za opću povijest prava i države te dvije akademske godine na Katedri za kazneno pravo. Praktično iskustvo stekao je volontiranjem godinu dana u Pravnoj klinici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao pravni savjetnik pružajući besplatnu pravnu pomoć građanima slabijeg životnog standarda, a također je odradio kratku praksu na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu.

Pošaljite upit za ovaj proizvod

ZŠEM novi 2023 ZSEM PA mali lijevi novi zšem shop NOVI Obročno plaćanje

(Kom: ) je dodan u košaricu.