RAČUNALNA REVOLUCIJA

<p>Ne možemo negirati da je računalna revolucija zauvijek promijenila na&scaron; svijet te postala dijelom na&scaron;e svakodnevice. Bilo da posežemo za svojim pametnim telefonom i postavljamo novu fotografiju na dru&scaron;tvene mreže, brojimo prijeđene korake na svom pametnom satu, zovemo Uber ili čekamo na rendgenske pretrage, u svemu je svoje prste imala računalna revolucija. I upravo su zato računala postala dio na&scaron;e svakodnevice.</p> <p>S njihovim razvojem otvaraju se i brojna druga područja. Duboko učenje, znanost o podacima, strojno učenje i računalno razmi&scaron;ljanje četiri su pojma koja, iako naizgled djeluju pomalo zbunjujuća, i laicima postaju sve zanimljiviji.<br /> Da bismo ih bolje razumjeli i shvatili kako oni utječu na brojne na&scaron;e svakodnevne radnje, ali i kako mogu promijeniti budućnost, mogu nam pomoći četiri vodiča koja u hrvatskom prijevodu donosi izdavačka kuća MATE.</p> <p><br /> <a href="https://www.mate.hr/product/2305/racunalno-razmisljanje" target="_blank">RAČUNALNO RAZMI&Scaron;LJANJE</a><br /> Računalno razmi&scaron;ljanje za sobom poteže mnogo prednosti, ali i etičkih pitanja, a svih su se u svojoj knjizi Računalo razmi&scaron;ljanje dotakli Peter J. Denning i Matti Tedre, istaknuti svjetski profesori računalnih znanosti.<br /> Računalno razmi&scaron;ljanje čine mentalne i praktične vje&scaron;tine za dizajniranje izračuna koji čine da računala rade za nas, te obja&scaron;njavanje i tumačenje svijeta kao cijelosti informacijskih procesa. To je novi pojam koji je u javni diskurs u&scaron;ao tek nedavno. On donosi nadu da možemo jasno razmisliti o snazi i opasnostima masovnog računanja te da možemo naučiti oblikovati računala, softver i mreže kako bismo maksimizirali koristi i minimizirali rizike.</p> <p>I to nije ne&scaron;to &scaron;to moraju poznavati samo programeri nego je i alat za mi&scaron;ljenje za razumijevanje na&scaron;eg dru&scaron;tva preplavljenog tehnologijom. Ono podiže na&scaron;u svijest o tome kako rade svakodnevni digitalni alati, utemeljuje na&scaron;u kibernetičku etiku i učvr&scaron;ćuje na&scaron;u otpornost na razne prijetnje, poput poku&scaron;aja algoritamskog usmjeravanja na&scaron;eg&nbsp; pona&scaron;anja, plasiranja lažnih vijesti, usmjerenih prema ciljanim pojedincima, viralne moći dru&scaron;tvenih medija i ogromne te podatkovno intenzivne analize na&scaron;eg dru&scaron;tvenog života.</p> <p><br /> <a href="https://www.mate.hr/product/2302/strojno-ucenje" target="_blank">STROJNO UČENJE</a><br /> Kao &scaron;to smo spomenuli u uvodu, gotovo svi uređaji koji nas okružuju zapravo su računala. I upravo je računalo zaslužno za to da na&scaron; život pretvori u podatke, podatke koje onda možemo analizirati i iz kojih možemo učiti. Tu nastupa na scenu strojno učenje kojem se u istoimenoj knjizi, Strojno učenje, posvetio autor Ethem Alpaydin.<br /> To je zasigurno jedno od najuzbudljivijih znanstvenih područja dana&scaron;njice koje unapređuje tehnologiju u raznim domenama te je već donijelo skup impresivnih primjena koje utječu na sva životna područja &ndash; od toga kako kupujemo u trgovini, preko toga kako ćemo moći prevesti neki tekst, do toga kako rade uređaji koje svakodnevno koristimo. Nema sumnje u to da nam strojno učenje, koje je usko vezano i uz umjetnu inteligenciju, nudi nesagledive mogućnosti o kojima na&scaron; djedovi i bake nisu mogli ni sanjati. Da, sa sobom nosi i rizike, ali kada se uzmu u obzor uspjesi u različitim domenama, od medicine, preko prevođenja, inženjerstva do automobilske industrije, jasno je da je pred nama veliki napredak.</p> <p><br /> <a href="https://www.mate.hr/product/2303/znanost-o-podacima" target="_blank">ZNANOST O PODACIMA</a><br /> Jeste li kada razmi&scaron;ljali o tome za&scaron;to dobivate ba&scaron; određene newslettere, za&scaron;to vam se na dru&scaron;tvenim mrežama preporučuju ba&scaron; određene stranice ili određene preporuke filmova i knjiga? Za&scaron;to vam se preporučuju točno određene prijateljske veze koje biste trebali uspostaviti ili za&scaron;to vam se pojavljuju oglasi za određene aspekte va&scaron;eg života?<br /> Iza svega toga stoji znanost o podacima, sjajno opisana u istoimenoj knjizi Johna D. Kellehera i Brendana Tierneya. Ona bi se najkraće mogla opisati kao skup načela, definicija problema, algoritama i procesa za izvlačenje nejasnih i korisnih uzoraka iz velikih podataka. Cilj toga trebao bi biti pobolj&scaron;anje usluga, ali i na&scaron;ih života.</p> <p>Znanost o podacima koristi se u svim aspektima na&scaron;eg djelovanja, te je usko vezana i uz ranije spomenuto strojno učenje.&nbsp; No postavlja se i pitanje &scaron;to je s etikom. Ne možemo poreći da je znanost o podacima mač s dvije o&scaron;trice jer intenzivno zalazi u sferu na&scaron;e privatnosti. Na nama je da se informiramo o tome i budemo svjesni svih prednosti i zamki, a knjiga Znanost o podacima u tome nam može itekako pomoći.</p> <p><br /> <a href="https://www.mate.hr/product/2310/duboko-ucenje" target="_blank">DUBOKO UČENJE</a><br /> Duboko učenje zapravo je spoj svega ranije spomenutog, a ujedno i pojam koji posljednjih godina izaziva veliko zanimanje &scaron;ire populacije, čak i onih kojima to nije struka. Ono je rezultat umjetne inteligencije i strojnog učenja, a njegova &scaron;iroka primjena učinila ga je neizostavnim dijelom na&scaron;ih života, čak i u situacijama kada toga nismo svjesni. Na ovo se složeno no vrlo zanimljivo područje osvrće John D. Kelleher u svojoj knjizi Duboko učenje.<br /> Metode dubokog učenja svoju primjenu pronalaze u važnim područjima umjetne inteligencije poput računalnog vida, obrade prirodnog jezika, razumijevanja govora i zvučnih signala i mnogim drugima.</p> <p>Primjerice, danas ga za svoje potrebe koristi većina internetskih tvrtki i vrhunskih potro&scaron;ačkih tehnologija. Između ostalog, Facebook duboko učenje koristi u analizi tekstova internetskih razgovora. Google, Baidu i Microsoft koriste ga za pretraživanje slika i za strojno prevođenje. Svi na&scaron;i moderni pametni telefoni koje koristimo i po nekoliko sati dnevno u sebi kriju sustave dubokog učenja.</p> <p>U zdravstvenom sektoru, koji je posljednjih dana vi&scaron;e nego ikada u sredi&scaron;tu zanimanja javnosti, duboko učenje koristi se za obradu medicinskih slika kao &scaron;to su rendgenske, CT i MRI pretrage te za&nbsp; dijagnosticiranje zdravstvenih stanja.</p> <p>A sve je to tek početak...</p> <p style="text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span calibri="" style="font-family:"></span></span></span></p>
ZŠEM novi 2023 ZSEM PA mali lijevi novi zšem shop NOVI Obročno plaćanje

(Kom: ) je dodan u košaricu.