Mate - Najbolja svjetska ekonomska literatura 2019. - page 6

|
6 E K O N O M I J A
Međunarodna ekonomija
7. izdanje, P. R. Krugman, M. Obstfeld
JASAN I ELEGANTAN KAPITALAN UDŽBENIK,
USPJEŠNICA U SAD-U I DILJEM SVIJETA!
Međunarodna ekonomija jedan je od najutjecajnijih udžbeni-
ka za kolegije međunarodne ekonomije, međunarodne trgo-
vine i međunarodnih financija na preddiplomskim studijima
u svijetu. Najnovije spoznaje i metode iz autorovih istraži-
vanja prikazane su na vrlo profesionalan način koji je lako
prihvatljiv širokom čitateljstvu, osobito onome zainteresi-
ranom za probleme međunarodne ekonomije, međunarodne
trgovine, vanjskotrgovinske politike, tečaja, međunarodnog
monetarnog sustava, bilance plaćanja te ekonomske politike
u otvorenim gospodarstvima. Knjiga je podijeljena u četiri
dijela i dvadeset i dva poglavlja.
Zašto nacije propadaju
J. A. Robinson, D. Acemoglu
IZVORIŠTA MOĆI, NAPRETKA I SIROMAŠTVA
Autori knjige Acemoglu i Robinson postavljaju jednostavno,
no ključno pitanje:
zašto se neke nacije obogate, dok neke
ostanu siromašne?
Njihov je odgovor također jednostavan
– zato što neki politički sustavi razvijaju angažirane politič-
ke institucije. Ono što je toliko upečatljivo u ovoj knjizi jest
njena svježina i jasnoća pisanja, elegantnost argumenata i
nevjerojatno bogatstvo povijesnih detalja.
Autori su učinili važan doprinos raspravi o tome kako se na-
izgled slične nacije toliko razlikuju u svojem ekonomskom i
političkom razvoju. Kroz brojne povijesne primjere, poka-
zuju kako institucionalna događanja, katkad temeljena na
posve slučajnim okolnostima, mogu imati nevjerojatne po-
sljedice. Otvorenost društva, njegova volja da dopusti krea-
tivnu destrukciju i vladavinu zakona, čini se odlučujućim za
ekonomski razvoj.
Tiskano izdanje, meki uvez,
707 str., 20,5 x 26,0 cm
Šifra: 139M
ISBN: 9789532460469
Pearson Education / Addison
Wesley, 2008., VII. izdanje
Tiskano izdanje, meki uvez,
558 str., 14,0 x 21,0 cm
Šifra: 311M
ISBN: 9789532463538
Crown Business, 2017.
Čitajte i na:
eknjiga
ISBN: 9789532463521
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...85
Powered by FlippingBook