Mate - Najbolja svjetska ekonomska literatura 2019. - page 85

|
M E N A D Ž E R S K I P R I R U Č N I C I 85
Kako do rezultata
C. O. Longenecker, J. L. Simonetti
KAKO VISOKO UČINKOVITI MENADŽERI POSTIŽU
VRHUNSKE REZULTATE!
Autori pokazuju, na temelju iskustva preko dvije tisuće viso-
ko učinkovitih menadžera, kako poboljšati vlastitu učinkovi-
tost i učinkovitost onih za koje ste direktno odgovorni.
Knjiga nudi konkretne savjete i pokazat će vam kako postati
rezultatima orijentiran menadžer te kako stvoriti radnu oko-
linu koja će potaknuti ono najbolje u vašim ljudima.
Autori u knjizi koriste pet postavki visoke učinkovitosti koje
predstavljaju osnovne upravljačke postupke koji su proizašli
iz istraživanja provedenog na menadžerima, a neophodni su
za poticanje učinkovitosti i ostvarivanje krajnjih rezultata.
Čitajte na:
eknjiga
John wiley & sons
ISBN: 9789532463644
1...,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 85
Powered by FlippingBook