Mate - Najbolja svjetska ekonomska literatura 2019. - page 5

|
E K O N O M I J A 5
Mikroekonomija
5. izdanje, R. S. Pindyck, D. L. Rubinfeld
VODEĆA KNJIGA NA TRŽIŠTU IZ
PODRUČJA MIKROEKONOMIJE!
Udžbenik objašnjava mikroekonomiju na jasan način uz obi-
lje slika, grafikona i tablica. Knjiga obrađuje tematiku koja
može izgledati zahtjevna za početnike, ali zato prva dva
poglavlja daju konkretan pregled osnova ekonomije objaš-
njavajući osnove ponude i potražnje, tržišne strukture i dr.
Potrebno je osnovno matematičko predznanje ako se želi
kvalitetno savladati sva poglavlja.
Namijenjena je studentima na dodiplomskom studiju, a i svi-
ma zainteresiranima koji žele otkriti tajne mikroekonomske
analize. Poslovni ljudi mogu vidjeti da teorijske postavke
vrijede u praksi i da ih valja primjenjivati, a ne ignorirati teo-
riju koja je itekako primjenjiva u svakodnevnom poslovnom
svijetu.
Mikroekonomija
7. izdanje, R. Pindyck, D. Rubinfeld
PRIKAZ SVIH RANJIVOSTI SUSTAVA U KOJEM ŽIVIMO!
Pisanje novoga izdanja udžbenika svake tri ili četiri godine
iziskuje mnogo rada pa se Pindyck pitao: „Čemu to? Posljed-
nje izdanje jasno je napisano i studenti ga obožavaju.“ „Ne
budi smiješan“, odgovorio je Rubinfeld. „Sjeti se što je rekao
naš izdavač – staro izdanje polako postaje ustajalo i potreb-
ni su nam novi zanimljiviji primjeri.“
Sedmo izdanje Mikroekonomije pokriva dramatične promje-
ne do kojih je na ovom polju došlo posljednjih godina. Sve
više raste interes za teoriju igara i strateške međuodnose
poduzeća, za ulogu i važnost nesigurnosti i asimetričnih
informacija, za strategije određivanja cijena poduzeća koja
imaju tržišnu moć te za kreiranje mjera koje će se efikasno
nositi s eksternalijama poput zagađenja okoliša. Ove su
teme, kojima je u većini udžbenika posvećena tek ograničena
pažnja, ovdje podrobno obrađene.
Tiskano izdanje, meki uvez,
707 str., 20,5 x 26,0 cm
Šifra: 70M
ISBN: 9789536070995
Pearson Education /
Prentice Hall, 2005.
V. izdanje
Tiskano izdanje, integralni
uvez, 770 str., 15,3 x 22,9 cm
Šifra: 250T
ISBN: 9789532464016
Mate d.o.o., 2019.
USKORO
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...85
Powered by FlippingBook