Mate - Najbolja svjetska ekonomska literatura 2019. - page 4

|
4 E K O N O M I J A
Ekonomija
19. izdanje, P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus
NAJPOZNATIJI SVJETSKI UDŽBENIK IZ EKONOMIJE
Ekonomija postavlja standarde za uvod u moderna ekonom-
ska načela. Zadnje, 19. izdanje
dopunjuje pogled na finan-
cijska tržišta i monetarnu politiku
te obrađuje nove teme:
>>
Porezi na benzin i racioniranje
>>
Naknade izvršnim direktorima
>>
Trošak rata u Iraku
>>
Stanovanje i averzija prema gubitku
>>
Financijski poremećaji i poslovni ciklusi
>>
Zamka siromaštva
>>
Financijska globalizacija
>>
Monetarni transmisijski mehanizam za otvoreno gospo-
darstvo s fleksibilnim tečajem.
Načini obrade pojmova, procesa i institucija ekonomskog ži-
vota u knjizi prikazani su na veoma jednostavan i razumljiv
način. Primjeri i grafički prikazi dodatno povećavaju razu-
mljivost sadržaja. Vrijednost knjige raste i sa činjenicom da
je P. A. Samuelson dobitnik Nobelove nagrade te je jedan od
rijetkih ekonomista koji je mogao komunicirati s najširom
javnosti o kompleksnim i stručnim problemima.
Makroekonomija
5. obnovljeno izdanje, O. Blanchard
NAJPOZNATIJI SVJETSKI UDŽBENIK IZ MAKROEKONOMIJE!
ZA SVE KOJI ŽELE RAZUMIJETI GLOBALNI SVIJET I NJEGOVE
PROBLEME
O. Blanchard je sigurno jedan od najpopularnijih i najcjenjeni-
jih makroekonomista u svijetu današnjice. Udžbenik se sastoji
od 28 poglavlja koja obrađuju najvažnija područja suvremene
makroekonomije:
kratki, srednji i dugi rok, uvođenje eura u
Zapadnoj Europi, veliki američki deficit tekućeg računa,
ekonomski usponi Kine
i dr. Posebno valja naglasiti da se u za-
dnjem poglavlju bavi ekonomskom krizom koja je nakon 2008.
godine zahvatila cijeli svijet. Udžbenik je dodatno oblikovan oko
jednog osnovnog modela, koji se usredotočuje na tri tržišta:
tržište dobara
,
financijsko tržište i tržište rada
. Na taj ćete
način Makroekonomiju doživjeti kao jednu povezanu cjelinu, a
ne kao zbirku modela. Ujedno ćete shvatiti ne samo prošla ma-
kroekonomska zbivanja, nego i ona koja se tek imaju dogoditi.
Tiskano izdanje, tvrdi uvez,
680 str., 20,5 x 26,0 cm
Šifra: 217T
ISBN: 9789532461329
Pearson Education /
Prentice Hall, 2011.,
V. obnovljeno izdanje
Tiskano izdanje, meki uvez,
750 str., 20 x 25 cm
Šifra: 175S
ISBN: 9789532461220
McGraw-Hill / Irwin, 2011.
XIX. izdanje
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...85
Powered by FlippingBook