1. Katalog hrvatskih izdanja
  2. Catalogue of english editions
Google prilagođeno pretraživanje

Područja

NEWSLETTER

Prijavite se na našu mailing listu i primajte redovite obavijesti o novostima u našoj ponudi.

Konferencije

PREPORUČITE OVO!

Shvaćajući važnost obrazovanja za napredak društva, MATE d.o.o. temelji svoju misiju na ideji doživotnog obrazovanja. Vjerujemo da je obrazovanje osnovna vrijednost u gospodarstvu današnjice, te da su stečena znanja i vještine ključ uspjeha u konkurentnom i globaliziranom svijetu, a obrazovani kadrovi ove zemlje njen najveći resurs i potencijal.

Seminari i poslovne konferencije koje organiziramo u suradnji sa Zagrebačkom školom ekonomije i managementa organizirani su prema modelu najboljih svjetskih poslovnih škola, pružaju polaznicima suvremena znanja i vještine kakva se mogu steći na poznatim američkim i europskim poslovnim školama i sveučilištima, a predavači su vrhunski priznati svjetski stručnjaci. Programi su u trajanju od 1 do 10 radnih dana, a odnose se na razna područja: management, financije, bankarstvo, računovodstvo, marketing i dr. Odvijaju se na hrvatskom ili engleskom jeziku, kroz interaktivan rad profesora i polaznika, studije slučaja i diskusiju.

Do sada smo uspješno surađivali sa svim većim hrvatskim i međunarodnim tvrtkama i korporacijama, te je naše programe cjeloživotnog obrazovanja iz raznih područja do sada završilo više od 800 polaznika, većinom iz Hrvatske, ali i iz zemalja iz jugoistočne te središnje Europe.

Osnovne karakteristike edukacijskih programa i poslovnih konferencija su:

  • suvremena znanja i vještine
  • kvalitetni predavači s dugogodišnjim iskustvom u akademskom radu i u radu s poslovnim sektorom
  • male grupe polaznika (10 - 30, ovisno o programu)
  • moderno opremljen prostor i suvremena pomagala nastavi (Web-CT)
  • suradnja s vrhunskim sveučilištima i poslovnim školama (University of Michigan, Ross Business School, SDA Bocconi, John Carroll University i dr.)
  • najbolja suvremena svjetska literatura
  • certifikat o uspješno završenom seminaru
  • međunarodni „networking“ polaznika
  • profesionalna organizacija seminara i orijentiranost na zadovoljstvo klijenata 


Konferencije koje smo do sada organizirali možete vidjeti na slijedećem linku.


Informacije i prijave:


ZŠEM POSLOVNA AKADEMIJA

Lana Mažuranić, lana.mazuranic@zsem.hr 

Tel. +385 1 4500 309
Fax. +385 1 4830 782

GSM. + 385 99 2339 985